Billedkunst

Fagbladet Billedkunst bringer nyheter fra billedkunstfeltet, kritikker av aktuelle utstillinger og bøker, samt lengre temaartikler og intervjuer fra samtidskunstfeltet. Bladet fokuserer hovedsakelig lokalt på hva som skjer innen kunstfeltet i Norge. Bladet kommer ut 7 ganger i året. Det er utgitt av Norske Billedkunstnere, og arbeider under redaktørplakaten. Våre kontorer ligger i Grubbegata 14 i Oslo.

Hjemmeside: www.billedkunstmag.no
Facebook: http://bit.ly/4Am8qY
Twitter: http://twitter.com/BILLEDKUNST