Fett

Hvem er vi som lager tidsskriftet Fett? Flere jenter og noen menn som er lei av at den vanlige pressa kjøper og selger stereotype forestillinger om kjønn og seksualitet. Målet vårt er å skape et feministisk, offentlig rom for debatt, refleksjon, informasjon og tant og fjas. Vi vil at Fett skal engasjere feminister i alle leire, og ønsker å bygge ned skillene mellom akademia og aktivismen.

Vi vil diskutere sak, ikke person. Vi vil avdekke myter, ikke skape nye. Vi vil åpne opp, ikke lukke igjen.

http://fett.no/