Forfatterskolen i København

Forfatterskolen i København har to udgivelseslinjer – Afgangsantologien og Legenda. Den første afspejler skolens daglige arbejde i form af tekster af eleverne, udgivet ved afgangen efter de to års studier. Den anden afspejler særlige arrangementer, som skolen foranstalter, herunder seminarer, studierejser med videre. Forfatterskolen søger med sine udgivelser at etablere en platform for elevernes fortsatte arbejde, samt at stimulere dansk litteratur generelt.