Momentum

Imagine Being Here Now -Den 6. Momentumbiennalen

Den 6. Momentumbiennalen i Moss er basert på overbevisningen om at orientering i verden, i all sin kompleksitet, bygger på vår hukommelse og forestillingsevne i tid og rom. Dette siste legger vi jo også gjerne vekt på når vi tenker på menneskelig opplevelse. For hvert individ strekker tid og rom seg bakover og fremover, opp og ned og til og med sideveis. Menneskets indre nåtid omfatter ikke bare inntrykk i øyeblikket, men også fortid og forventninger til fremtiden, siden vi alle evner å forestille oss at vi er et helt annet sted – hvor som helst og når som helst.

I tillegg til biennalens to faste arenaer – den historiske villaen Galleri F 15, med sine landlige omgivelser, og det forhenværende bryggeriet Momentum kunsthall i sentrum av Moss (Møllebyen), inntar utstillingen de tomme rommene i utsiktspunktet Solbergtårnet utenfor Moss. Ulike intervensjoner finner også sted i utstillingsinfrastrukturen på uventede tidspunkter og steder gjennom hele Momentumbiennalen.

Gjennom den første av to publikasjoner -”The Reader”, introduserer skribenter, kunstnere og tenkere Den 6. Momentumbiennalen Imagine Being Here Now. For en utstilling som søker å fastsette, tøye og levendegjøre opplevelsen av tid i stillstand, bevegelse og revers, gjenspeiler publikasjonen de mange lagene av betydninger og uttrykk som karakteriserer utstillingen. Mot slutten av biennalen utgis en katalog som en oppfølging og en utforskning av hva som ble opplevd, hvor og når.

www.momentum.no