Mopp


I et forsøk på å forklare navnet Mopp (som ikke har noen forklaring), ble det ymtet frempå at bladet samler opp samtidens støv. Å kalle innholdet for støv, kan virke lite respektfullt overfor bidragsyterne. Men tanken var de små fnuggene som glir rundt i en solglipe, heller enn lubne hybelkaniner og det tettpakkede innholdet i støvsugerposer. Vi har plukket et par av de lysende fnuggene og festet dem på papir.

Mopp er en fanzine med hovedfokus på tekst. Tekst i seg selv og i forhold til kunst. Bladets bidragsytere har det til felles at de er relativt unge og uetablerte.

Fanzinens fjerde nummer kom ut i juli 2011 i Oslo med temaet Fjernt. Redaksjonen består av Jan Marius Kiøsterud, Kristine Kleppo, Nils Elvebakk Skalegård og Helene Imislund.