Textival

Textival är en litterär aktör som verkar tvärkulturellt, ifrågasätter,
omformar och skapar nya kopplingar inom det litterära och konstnärliga
fältet. Vi är en plats för litteratur utanför mittfåran och vi vill skapa
diskussion, möten och ge utrymme för nya sätt att utöva, se och möta text
på.

Vid sidan om vår årligt återkommande festival i Göteborg gör vi utflykter
i samarbete med en mängd aktörer, på olika platser med olika inriktning.
Med våra arrangemang vill vi fungera som en arena och ett diskussionsutrymme, men också som ett forum för litterära experiment. Vi riktar oss till läsare, litterära och konstnärliga aktörer, skribenter, förlag och textälskare.

Textivals Ljudbok, som tar plats under Tekstallianse 2011, är en gemensam lyssningsupp¬levelse, ett slags litterär installation med inlästa verk av
författare som förtjänar att lyssnas till. Genom att simultanlyssna på samma texter i gemensam avskildhet ges möjlighet till reflektion och diskussion. Ljudboken låter även texter få ny form och ackompanjemang då många av de deltagande författarna väljer att arbeta med alternativa former för inläsning.

2011 års Ljudbok 4.0 bjuder på inläsningar av och med Nasim Aghili,
Kristofer Flensmarck, Viktor Johansson, Erlend O. Nødtvedt, Tove Leffler,
Rosenlarv/Fredrik Andersson/Hagar Olsson, David Vikgren och Hanna Wikman

Läs mer på www.textival.se
Kontakt: info@textival.se