Rakett

Rakett er en mobil plattform for en rekke aktiviteter som spenner mellom kuratorisk praksis og samarbeidsprosjekter innenfor billedkunst som ble startet Åse Løvgren og Karolin Tampere I 2003. Rakettprosjektene fungerer ofte som temporære plattformer for interdisplinære møter og samarbeider. De er undersøkende prosjekter hvor rollen til initativtakeren eller kuratoren ikke bare er å skape et rammeverk eller sette en scene, men oftere en som bringer sammen utøvere, for å skape ulike situasjoner.

Implisitt og eksplisitt stiller Rakett spørsmål rundt opphavsrett, kunstneridentitet, immateriell produksjon, rollen til kunstner og kurator og potensialet til mobile og foranderlige plattformer innenfor samfunnets og kunstens institusjonelle infrastruktur.

Rakett har deltatt i prosjekter ved blant annet Participant Inc, New York og New Museum, New York og har presentert utstillinger ved blant annet Astrup Fearnley Museum i Oslo, Pikene på Broen i Kirkenes, Sparwasser HQ i Berlin og ved Murmansk Art Museum. Rakett har forelest som del av konferanser ved universiteter og kunstinstitusjoner i Gøteborg, Tallinn, Berlin og København. Høsten 2011 er Rakett tildeldt Iaspis stipend i Umeå.

I 2009 initierte Rakett utstillingsprosjektet «Common Lands – Allmannaretten» som tok utgangspunkt i havneutviklingen i Bjørvika, Oslo. Kunstnerne Bik Van der Pol, Institutt for Farge, Dellbrügge & de Moll og Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen ble invitert til å utvikle nye prosjekter som på forskjellige måter diskuterte, analyserte og intervenerte i den pågående utviklingen. For tiden arbeider Rakett med en antologi som springer ut fra dette arbeidet.

www.rakett.biz, www.commonlands.net