Munnbind, det er bare å vende seg til det


Veldig mange drøyer med å både skaffe seg et munnbind og ta det på i offentlighet. Tanken er at korona pandemien snart vil være over og vaksinen vil uansett være tilgjengelig om ikke så altfor lenge.

munnbind

Dette er dessverre en veldig falsk trygghet. Viruset kan blusse opp og spres i løpet av få uker og man kan derfor være tilbake i samme situasjon som vi var i. I tillegg kan flere bli smittet fordi det vil bli vanskeligere å spore smitten siden alle tilfellene kommer innenfra det norske samfunnet.

Tidligere kunne man ta utgangspunkt i de som blant annet hadde vært utenlands i for eksempel Italia.

Munnbind bør være obligatorisk i lang tid

Ikke nok med at risikoen er ganske stor for tilbakefall nå når butikker og salonger åpner opp igjen. I tillegg har flere internasjonale eksperter innen dette fagfeltet komt ut med dystre spådommer for høsten.

Munnbind bør være obligatorisk

De ser at når viruset naturlig blusser opp samtidig som en entrer influensasesongen, så vil utfallet bli enda større enn det vi har sett. I tillegg vil dødeligheten bli enda større.

Det er spredningen av viruset som er hovedproblemet. Dess færre som sprer koronaviruset , desto færre blir syke. Bruken av munnbind er særdeles viktig når man skal forsøke å kontrollere spredningen. Det er ikke til å unngå at man omgås andre mennesker, uansett hvor flinke en er til sosial isolasjon på arbeid og fritid. Munnbindet er effektivt når en er i områder med mennesker.

Hvilke munnbind skal en velge?

Det aller viktigste er at munnbindet eller munnmasken dekker ansiktet og nesen på en ordentlig måte. Poenget er at ens egen pust ikke skal gå direkte ut i luften når en puster, hoster og snakker. Derfor bør den også dekke godt på siden av ansiktet. Da blir også ens egen beskyttelse fra andre rundt en mye bedre.

Hvilke munnbind skal en velge

Koronaviruset spres gjennom luft- og dråpesmitte og derfor er munnbind og munnmasker så essensielt som et smittereduserende tiltak.

Vi privatpersoner bruker et munnbind ganske annerledes enn mennesker som jobber med syke i helsesektoren. De tar på et munnbind hver gang de ser til en pasient og kaster det når de forlater den syke.

Deretter tar de et nytt når de skal til neste pasient. Resten av oss bruker et munnbind i mye lengre tid, og derfor blir risikoen større for at vi besudler munnbindet med smitte fra hendene våre

Det er derfor viktig at vi velger munnbind og munnmasker som dekker godt og sitter med god komfort. Sitter det komfortabelt, så justerer vi mindre i løpet av dagen.

Velg gjerne munnbind som har filter eller kan vise til at luftsirkulasjonen er god. Eksempler er:

  • Munnbind med karbonfilter. Filteret kan byttes ut.
  • N95 Munnmasker med ventil.

Hva med vaksine?

Flere forskere går ut i disse dager og sier at en ikke skal gamble på at en vaksine er klar innen 12-18 måneder. Enkelte leger uttaler at en vaksine er å håpe på, men optimismen kan være feilslått. Enkelte går så langt som å si at en må bli vant med å leve med koronaviruset i samfunnet i uoverskuelig fremtid.

Man har faktisk ikke tidligere klart å lage en vaksine til noen av virusene i samme familie som koronaviruset.

Legen, forskeren og professoren i global Helse ved Imperial College i London Nabarro, sier i et intervju at man ikke skal regne med en vaksine. Som FNs spesialutsending under ebolautbruddet, mener han at menneskeheten må venne seg til å leve med koronaviruset.

vaksine

Istedenfor å gjøre midlertidige tiltak i påvente av en vaksine, så bør alle belage seg på en permanent endring i hvordan en omgås og venne seg til tiltak som kan bli varig i lang tid fremover. I kulturer hvor man håndhilser så må dette stanses permanent.

Effektiv testing og sporing av smittetilfeller blir vesentlig. Bruk av munnbind i alle offentlige rom kan også bli en langvarig konsekvens.

Kilder: