Bedriftshelsetjenester i Oslo fokuserer på arbeidstakerens fysiske og psykiske helse


Det er mektige ord å si at bedriftshelsetjenester fokuserer på arbeidstakerens fysiske og psykiske helse, men det er sannheten. At selve arbeidsplassen også tjener på arbeidet som gjøres for og med arbeidstakerne, er andre siden av saken. Og selvfølgelig kun positivt for alle parter.

Bedriftshelsetjenester i Oslo

Psykisk og fysisk velferd

Psykisk og fysisk velferd går hånd i hånd og hører sammen. Man kan ikke ha det bra på den ene måten og dårlig på den andre og fremdeles være ved god helse. Det er viktig at alle inkludert arbeidsgivere forstår at personers helse er avhengig av at både den psykiske og den fysiske helsen ivaretas.

Ansvarlige arbeidsgivere

Ansvarlige arbeidsgivere inkluderer bedriftshelsetjenester i Oslo på arbeidsplassene for å få det beste ut av de ansatte og arbeidsplassen. For å få det beste ut av mennesker så må de ha det bra. Og videre er det slik at man må ha det bra psykisk så vel som fysisk.

bedriftshelsetjenester Oslo

Som en forsvarlig arbeidsgiver så er en av mange oppgaver å se på hvordan ens ansatte har det på arbeidsplassen. Dette gjelder alle typer arbeidsplasser, uansett størrelse og antall ansatte.

Det er noen ganger enklere hvis det er en liten arbeidsplass med få personer, å ha oversikt over arbeidshverdagen for arbeidsgiveren. Bedriftshelsetjenester i Oslo jobber veldig mange forskjellige bedrifter, av alle størrelser.

Psykisk velferd

Hvis bedriftshelsetjenester i Oslo skal gå inn i bedrifter og se på ansattes psykiske velferd, så vil de nok hovedsakelig ta for seg arbeidsplassen direkte. Det betyr ikke at ikke bedriftshelsetjenester i Oslo kan kobles inn ved psykiske problemer hos en ansatt hvor årsaken ligger utenfor arbeidsplassen. Men slike situasjoner er mer enkelthendelser av individer og ikke en generell kartlegging av en arbeidsplass.

Kartlegging av en arbeidsplass foregår ofte i form av spørreundersøkelser, samtaler, gjennomgang av antall sykemeldinger med mer. Ut fra dette danner bedriftshelsetjenester i Oslo seg et bilde av bedriften og kan tilby ulike tiltak for å få til forbedringer.

Eksempler på situasjoner som kan få ansatte til å utvikle negativitet og eventuelle psykiske problemer, kan blant annet være:

 • Ukultur og mobbing
 • Uklare arbeidsbeskrivelser og manglende muligheter til å gjøre karriere
 • Manglende kompensasjoner og mangel i tilrettelegging i ulike situasjoner

Fysisk velferd

Fysisk velferd og god fysisk helse er viktig uansett sammenheng. En arbeidsplass kan gjøre to ting når det kommer til fysisk helse for de ansatte.

Fysisk velferd
 • Oppmuntre til ting som er med på å skape god fysisk helse
 • Sørge for at den fysiske arbeidsplassen ikke ødelegger de ansattes fysiske helse

Hvordan kan en arbeidsgiver oppmuntre de ansatte til god fysisk helse? Ansatte kan selvfølgelig ikke beordres til å trene, spise sunt eller avstå fra ting som kan oppfattes som usunt. Det ville i de aller fleste tilfellene vært ulovlig. Det en arbeidsgiver derimot kan gjøre er å sette i gang tiltak som er oppmuntrende og fremmer et godt fysisk velvære.

 • Servere sunne retter i kantinen på arbeidsplassen
 • La bedriften engasjere seg i bedriftsidrett
 • Vektlegge bedriftshelsetjenestens tilbud og sørge for at de ansatte får den hjelpen de trenger
 • Oppmuntre og belønne fysiske aktiviteter for de ansatte utenfor arbeid

Fysisk helse på arbeidsplassen

Den fysiske arbeidsplassen har mye å si for de ansattes fysiske helse. Bedriftshelsetjenester i Oslo kartlegger også disse forholdene i bedrifter. Hvordan de ansatte har det på jobb har ganske opplagt mye med hvordan helsen deres er. Det er mange faktorer som spiller en stor rolle både hver for seg og sammen. Dette er ting som i mange tilfeller er enkelt å kartlegge eller måle.

Vi snakker for eksempel om:

 • Inneklima og temperaturer på arbeidsplassen
 • Lysforhold
 • Luft og ventilasjonssystem
 • Arbeidsmøbler
 • Støynivåer
Fysisk helse på arbeidsplassen

I tillegg vil ting som arbeidsmengden og bemanning spille inn i en stor grad i visse yrker. Riktige og nok av hjelpemidler vil også være sentrale faktorer i enkelte yrker og arbeidssituasjoner. Bedriftshelsetjenester i Oslo vil etter kartlegging foreslå tiltak på alle disse punktene nevnt hvis det blir funnet mangler.

Tiltak som virker

Det er lett å tenke at ord som tilrettelegging, kartlegging og tiltak kun er fine og flotte ord. Det kunne ikke vært lengre fra sannheten. Gjennom kartlegging så får man belyst mangelfulle og dårlige områder. Det kan være faktiske målbare ting som et altfor høyt støynivå, mangelfullt ventilasjonsanlegg eller manglende varmekilder i et kontorlandskap.

Tiltakene her i disse eksemplene vil være nødvendige ting for enhver bedrift å forbedre hvis kartleggingen viser det. Det medfører selvfølgelig en automatisk kostnad for bedriften, men på sikt kan det bety inntjening. Forbedringer av dette slaget vil over tid ofte vise seg iblant annet færre korttidssykemeldinger. Sykemeldinger er ikke bare negativt for den ansatte som er sykemeldt, med koster bedrifter store beløp.

Tilrettelegging

Tilrettelegging for ansatte kan være både midlertidige og permanente. Et godt eksempel er kvinner som blir gravide og som har behov for tilrettelegging på arbeidsplassen for å kunne arbeide ut svangerskapet.