Kantinedrift og facility management kan være et godt grunnlag for besparelser


I disse tider hvor mange bedrifter er utsatt for oppkjøp for tilpasning til et internasjonalt marked, så får man stadig behov for kostnadsbesparelser og mer fokus på kjernevirksomhet.

Dette kan enten være på grunn av at bedriften som kjøper stiller krav til et minimum overskudd som betyr at man enten må øke inntekt eller redusere kostnader, eller at man tilpasser bedriften til et konkurranseutsatt marked.

Mange bedrifter som har fått en del økning i antall ansatte innser at kantinedrift er en stor kostnad når bedriften selv håndterer denne tjenesten. Ved å inngå en god avtale for å sette ut kantinedrift, så kan man derfor spare en del på kostnader. Ved å sette ut flere tjenester til samme leverandør, så kan man få ytterligere besparelser.

Når man skal sette ut støtte-tjenester i virksomheten, så kan man gjøre dette med å velge en leverandør for facility management, eller man kan gjøre det ved å finne en leverandør for hver enkelt tjeneste, som for eksempel kantinedrift. Ved hjelp av facility management vil man overlate drift til en tilbyder av dette for ønskede tjenester.

Kantinedrift for bedrifter

Det er ikke uvanlig at bedrifter har flere utgifter utenfor sin kjernevirksomhet enn man ønsker. Facility management gir godt grunnlag for reduksjon av kostnader.

De fleste bedrifter vurderer fra tid til annen muligheten for å redusere kostnader som ikke er relatert til salg eller produksjon for kjernevirksomheten da dette er kostnader som direkte reduserer overskuddet.

Kantinedrift er ofte en ganske stor utgiftspost hos de fleste bedrifter, men når man skal redusere kostnader i forbindelse med dette vil man oppdage at dette også kan påvirke trivsel på måter man ikke har tenkt på.

Kvaliteten på kantinen er ofte med i vurderingen når ansatte vurderer arbeidsplass, og hvis man reduserer kvaliteten, kan man risikere at ansatte revurderer hvor de ønsker å jobbe.

Dette er ikke ønskelig, men det er ikke nødvendig å redusere kvaliteten på tilbudet for å spare penger på kantinedrift. Ved å effektivisere tjenesten, enten ved å benytte seg av en ekstern leverandør for kantinedrift eller ved å la kantinedrift være en del av en avtale for facility management, så kan man redusere administrasjon og i tillegg få besparelser fordi en leverandør av denne tjenesten i mange tilfeller kan levere dette mer effektivt enn man kan selv.

Best besparelser med facility management

Man har flere fordeler med facility management, som også kan inkludere kantinedrift, og i tillegg til å redusere behov for administrasjon og at man kan benytte et kontaktpunkt for alle tjenestene, så vil man også kunne oppnå kostnadsbesparelser.

Mange har uoversiktlige kostnader for kantinedrift når de selv driver denne tjenesten, men ved å sette alle støtte-tjenester bort til en leverandør, så kan man få full oversikt over kostnadene, som også gir mulighet til å fokusere på besparelser.

Kantine på jobben

Ved å sette ut tjenester av denne typen, så kan ansatte og eiere i bedriften rette fokus mot sin kjernevirksomhet, og man kan da oppnå besparelser i tillegg til at man kan oppnå en økning av inntjeningen.

Med fokus på kjerne virksomheten, så kan man i bedriften optimalisere overskuddet i bedriften, i tillegg til at man slipper å forholde seg til omfattende administrasjon av støttetjenester.

Beholder man samme kvalitet for kantine ved å sette ut tjenesten

Mange ansatte kan reagere svært negativt hvis de opplever en vesentlig reduksjon i velferdstilbudet på jobben, som for eksempel kantinedrift. Man behøver ikke få redusert kvalitet på tjenesten for å oppnå besparelser, men for å ivareta kvaliteten på tjenesten så må man være bevisst på hvor man velger å kutte kostnader.

De fleste bedrifter kan redusere utgifter utenfor kjernevirksomheten hvis de ønsker.

Kilde: https://ability.no/hva-vi-gjor/ability-food/