Hvordan måle ROI i digital markedsføring: En trinnvis guide


Måling av avkastning på investering (ROI) i digital markedsføring er en avgjørende faktor for enhver virksomhet.

Uten klare målemetoder risikerer man å kaste penger ut av vinduet på kampanjer som ikke gir ønsket avkastning. I denne guiden vil vi gå trinn for trinn gjennom hvordan du kan måle ROI i digital markedsføring, slik at du kan ta informerte beslutninger for din bedrift.

ROI i digital markedsføring

Definer mål og KPI-er

Hvordan velge de riktige KPI-ene

 • Salg: For mange er økning i salg den mest direkte indikatoren på suksess.
 • Nettstedstrafikk: Antall besøkende på nettsiden gir en indikasjon på kampanjens rekkevidde.
 • Konverteringsrate: Hvor mange av de besøkende som utfører en ønsket handling.

Hvorfor er dette viktig?

Uten definerte mål og KPI-er (nøkkelindikatorer) vil det være vanskelig å spore suksessen til dine digitale markedsføringsinitiativer.

Sett et budsjett

Hva bør budsjettet inkludere?

 • Mediakostnader: Prisen på annonseplass på forskjellige plattformer.
 • Verktøy og teknologi: Kostnader knyttet til verktøy for datainnsamling og analyse.
 • Menneskelige ressurser: Kostnader knyttet til de som styrer og implementerer kampanjen.

Bruk budsjettet som en referanseramme

Det endelige budsjettet vil fungere som en referanseramme når du senere skal måle ROI.

Implementer og overvåk

digital markedsføring

Velg riktige verktøy

Det er viktig å velge analytiske verktøy som gir deg de dataene du trenger for å måle suksess. Her kan du finne noen anbefalinger på Mementor’s side om digital markedsføring.

Hva bør overvåkes?

 • Engasjement på sosiale medier: Antall delinger, kommentarer og likerklikk.
 • Konverteringsstier: Hvordan besøkende beveger seg gjennom nettstedet før de konverterer.

Analyser data og beregn ROI

Hvordan analysere data?

 • Sammenlign data mot KPI-er: Se om dine digitale markedsføringsaktiviteter har nådd de definerte målene.
 • Beregn kostnad per akkvisisjon (CPA): Hvor mye har det kostet å skaffe hver ny kunde?

Beregning av ROI

 • ROI kan beregnes med formelen: ROI = Netto fortjeneste / Kostnad av investeringen x 100

Avsluttende tanker

Måling av ROI i digital markedsføring er en kontinuerlig prosess som krever oppmerksomhet på detaljer, fra planleggingsfasen til analyse. Det er viktig å ha tydelige mål, et realistisk budsjett, de riktige verktøyene for måling og en klar forståelse for hvordan man analyserer data.

Ved å følge denne trinnvise guiden kan du sikre at dine digitale markedsføringskampanjer er så lønnsomme som mulig. Og med innsikt fra profesjonelle tjenester som Mementor, kan du ta din digital markedsføring til nye høyder.