Smitterenhold og hygiene


Spredning av smitte er noe de fleste av oss fra ung alder har lært om, på den ene eller andre måten. Vi blir vanligvis introdusert til hygieniske tiltak som omhandler såpe og håndvask hjemme, i barnehage og på skole under oppveksten.

Smitterenhold

Det er mye som vi kan tenke tilbake på når det gjelder hygiene og smitterenhold. Som for eksempel måten vi ble introdusert for temaet, hvordan ble det innført og på hvilken måte ble det normen i hjemmet eller ute.

Håndvask, et viktig tiltak for smitterenhold

Fellestegn for de fleste av oss når det kommer til hygiene, og som mange vil kunne kjenne seg igjen i fra ung alder er vask av hendene. Dette innebærer hvordan man effektivt vasker håndoverflaten og til hvilken tid en burde vaske hendene og tenke på hygienetiltakene. Vi ble raskt lært opp til ting som for å nevne:

 • Håndvask etter alle toalett besøk
 • Håndvask før og etter hvert måltid
 • Håndvask etter en har vært ute og kommer hjem
 • Håndvask etter berøring og kontakt av dyr eller møkk

På et slikt tidlig sted i livet hvor vi varmes opp til egen hygiene, så forstår vi enda ikke hvorfor vi egentlig vasker hendene og årsakene som ligger bak. Egen hygiene som også inkluderer håndhygiene, er en særdeles viktig del av et større bilde som er smitterenhold.

Håndvask

Til slutt så vil man få en større forståelse og ha kunnskapen til hva som er grunnen til hvorfor vi vasker hendene våre. Nemlig at ved at vi kontinuerlig vasker hendene så opprettholder vi en god hygiene, som er for å motvirke spredning eller mottagelse av smitte.

Jo eldre vi blir, jo mer kunnskap om dette har vi ervervet oss. For de fleste i tenårene og de i voksen alder, så er smitterenhold og egen hygiene stemplet godt inn i våre normale rutiner.

Eget ansvar

Det er ingen av oss som til enhver tid kan vite smittestatusen til folkemengden man daglig passerer eller omgir seg med. De som var før deg på det offentlige toalettet, hostet i ens nærvær eller berørte en og samme gjenstand.

Hvis en tenker på hvor mange mennesker som går gjennom et kjøpesenter totalt på en dag, så blir de fleste overasket Det er et skremmende antall ting en fort kan videreføre smitte fra, dersom man ikke tar eget ansvar for smitterenhold.

Diverse ting på et kjøpesenter som lett vill ta del i spredning om man ikke er varsom er:

 • Dørhåndtak
 • Gelender til trapper og rulletrapper
 • Handlevogner og kurver
 • Mynter og betalingsterminaler
 • Gjenstander eller matvarer som selges i butikk
 • Det offentlige toalettet
 • Selvbetjente kasser
 • Tett kontakt og nærvær med ukjente mennesker
redusere smitte

Uten å kunne vite noe om menneskene man befinner seg rundt, kan en selv ta eget ansvar for å avvise smitte. Heldigvis har mange av de offentlige plassene, også kjøpesenteret gjort det lettere å redusere mulig smitte.

På offentlige toaletter så er det mer og mer vanlig å ha lufttørker for å tørke hendene slik at berøring ikke er nødvendig. Det er også vanlig å ha tilgjengelig håndsprit i butikker som benyttes før og etter man går inn.

Vurdering av egen helsesituasjon er et viktig tiltak

Det er selvfølgelig mange andre måter en kan ta eget ansvar nå det gjelder smitterenhold. Om det vises tegn til feber og en mulig utviklende smitte som for eksempel influensa, så kommer egen vurdering som angår egen helse inn som en viktig faktor.

Dette går ut på at man faktisk holder seg hjemme til formen er bedre. Helst en til to dager etter dagen man føler seg frisk slik at man er helt sikker på at systemet er som det skal. Derfor er det viktig at man for all del ungår offentlige plasser. Slik unngår man å utsette andre for smitte. Dette er en del av smitterenhold.

Skulle det være nødvendig å gå på apoteket eller for eksempel på matbutikken, så kan man ta i bruk diverse hjelpende smitteregulerende verktøy som munnbind og hansker. Vaske hendene oftere enn vanlig og spesielt etter kontakt med kroppsvæske som fort kan skje når man hoster eller nyser. I disse dager er det jo meget enkelt å bestille både matvarer og legemidler hjem på døren. Da slipper man å utsette andre og en selv kan konsentrere seg om å bli frisk.

Effektivt for å redusere smitte

Smitte spres ved at slimhinnene har en infeksjon dermed via luftveiene ved hosting, nys og også ved prat og latter. Derfor vil disse områdene som munn og nese være svært viktig å holde i sjakk for å hindre smitte. Dette kan en lett gjøre ved å bruke munnbind. Munnbind reduserer svært effektivt smitte til andre via luftsmitte.

Er man syk så skal man også være ekstra varsom og ikke minst nøye med hygiene. Desinfisere og ta i bruk produkter som klor og biocid, er veldig effektivt og en viktig del av smitterenhold.

Smitterenhold i praksis

Smitterenhold i praksis

Smitterenhold er påkrevd på alle arbeidsplasser om det skulle være en kontorplass, et sykehus, i en butikkjede, restauranter, skoler, eller et treningssenter. Av helsemessige årsaker for ansatte og besøkende, må bygget vedlikeholde smitterenholdet.

Dette kan på mange måter være veldig farlig og hvis man ikke tar smitterenholdet seriøst, vil det garantert vises i renholdet. Støv kan blant annet trigge astma, bakterier kan skade de med nedsatt immunforsvar og det er mange ulike faktorer som spiller inn og viser til hvorfor smitterenhold er aldeles avgjørende.

Smitterenhold kan oppleves ulikt ved forskjellige steder

I enhver jobb får man gjerne utdelt informasjon om hva som er nødvendig av smitterenhold på arbeidsplassen. Veldig mye av den grunnleggende informasjonen er likt uavhengig av hvor en arbeider. Resten er basert på ulikhetene de diverse arbeidsplassene har.

Et treningssenter har på mange områder ulike hygieniske rutiner enn for eksempel en restaurant eller et sykehus. Selv om de er forskjellige så inngår de samme reglene for smitterenhold.

På et treningssenter må apparatene opptil flere ganger om dagen gås over og vaskes. De har garderober å ta hånd om i tillegg til toaletter og dusjer. Enkelte arbeidsplasser vil ha et mye større fokus på smitterenhold basert på hva slags aktiviteter som utføres på stedet.

Kilder: