Ytter

Ytter er en kunstnergruppe bestående av Anngjerd Rustand, Vilde Andrea Brun, Julie Lillelien Porter og Anne Marthe Dyvi, startet opp i 2008 med bloggen ytter.no.

Da vi helt fra starten har vært klare for å la Ytter utvikle seg organisk, har produksjonen vår siden spredd seg i mange retninger. Motivasjonen vår har hele tiden vært å bidra med til å forme kunstscenen. Dette førte til at vi begynte med å publisere en rekke intervjuer, utstillingsomtaler og bildereportasjer på nettsidene våre med Bergen og byens kunstscene som episenter. Snart utvidet vi virksomheten med også å lage papirpublikasjoner, Lives and works in Berlin (2009), Textr (2009), Provinsielle utbrudd (2010).

I tillegg til å publisere og formidle, har vi i løpet av det siste året initiert ulike aktiviteter, utstillinger og produksjoner i inn– og utland. Samtalerommet rundt kunsten gir mulighet for en refleksjon som gjør oss i stand til å videreutvikle aktiviteten vår.

I våre prosjekter har vi som billedkunstnere ofte blandet sammen flere roller. Vi mener det nettopp er riktig og viktig at kunstnere deltar i samtalen om kunst med den kompetansen og kunstforståelsen vi har. Det er et nødvendig tillegg og korrektiv til den teoretiske og kunsthistoriske vinklingen i feltet.

Det vi gjør gjennom Ytter har gjerne en undertone av institusjonskritikk, samtidig som det helt klart er en virksomhet med en bredere poetisk og kunstnerisk agenda. I dette spennet opplever vi det som meningsfylt å operere.

I forbindelse med Tekstallianse 2011 lanserer vi Textr 2 på 1857.