Dette betaler du eiendomsmegleren for


At eiendomsmeglere tar seg godt betalt for å selge boligen din, er et mye omdiskutert tema. For tjener man egentlig så fryktelig godt på å selge boliger? Tall fra Finanstilsynet fra 2013 viser at gjennomsnittlig provisjon på salg av boliger i Norge er 2,00 prosent.

Det utgjør en gjennomsnittsprovisjon på i overkant av 50 000 kroner, der megleren sitter igjen med rundt 30 prosent av beløpet. Følgelig er man nødt til å selge minst tre boliger i måneden for å ha en normalt høy inntekt. Men hva betaler man egentlig en eiendomsmegler for?

Det er åpenbart at en eiendomsmegler bruker en del tid på salget av boligen din, for megleren skal jo på befaring, han skal sette opp annonser og utforme prospekt, og håndtere budrunden. Men vi skal i denne artikkelen se nærmere på hva eiendomsmeglerne tar seg betalt for, og hvor mye hver enkelt del av oppdraget koster.

Prospekt, visning, budrunde og annonsering

En av de største utgiftene forbundet med salg av bolig, er annonsering. Bare for å legge ut annonsen på FINN.no koster det mellom 4000 til 5000 kroner, og enkelte meglere kan ta seg ekstra betalt for å benytte sine nettverk av boligannonser og aviser. I tillegg bruker naturligvis megleren en del tid på å utforme prospektet, der alt av informasjon om boligen skal innhentes. En fotograf må ta bilde av leiligheten din, og dette er naturligvis heller ikke gratis. Ikke minst så vil det i de fleste tilfeller av boligsalg gjøres en takstvurdering av boligen, og bruk av takstmann koster vanligvis mellom 3000 til 4000 kroner.

De fleste eiendomsmeglere skal også ha betalt for reisetid og møter med kunder, og det er vanlig å ta betalt for hver enkelt visning. Kostnaden for å avholde visning varierer, men som regel ligger den mellom 1500 til 2500 kroner hos norske eiendomsmeglere. De fleste skal også ha et oppgjørshonorar, som kan være fra 3000 til 5000 kroner. Tar vi et eksempel fra eiendomsmegleren Krogsveen, ved salg av boligen der eiendomsmegleren tar provisjon av salgssummen, så vil det koste deg omtrent 20 000 kroner «ekstra» i tillegg til salgsprovisjonen. Disse utgiftene går til et grunnhonorar, oppgjørshonorar, internettgebyr og for en visning. Med andre ord er det ganske mange utgifter forbundet med det å selge bolig gjennom en eller flere eiendomsmeglere i Bærum, men husk at du kan prute mye på prisen før du takker ja til tilbudet!

Gjennomsnittsprovisjonen er lavere enn eksemplene

Som vi nevnte innledningsvis så er gjennomsnittlig meglerhonorar på 2,00 prosent i 2013. Hvis man ser på hvor mye de ulike bankene oppgir på sine nettsider at de skal ha i provisjon for å selge boligen din, så er et som regel et sted mellom 1 til 4 prosent. De aller færreste vil takke ja til et tilbud som er på over 3 prosent, og som snittsummen indikerer er det mulig å få et tilbud fra en megler som er villig til å selge boligen din for langt mindre honorar enn som så.

I hovedstadskommunen Oslo er gjennomsnittlig meglerhonorar på så lite som 1,57 prosent, noe som gjør kommunen til den nest billigste i landet. Det er slettes ikke sikkert at megleren vil komme med et såpass rimelig tilbud til deg når du kontakter de for første gang, så her gjelder det å forhandle seg frem til beste pris. Den beste måten å gjøre dette på, er å innhente pristilbud fra flere aktører i markedet. På denne måten så lar du det bli en kamp mellom eiendomsmeglerne om å få deg som kunde, og ikke motsatt. Det har vist seg at mange har klart å prute prisen på over 50 prosent ved å være litt aggressiv, og det er utvilsomt penger som er vel spart for de aller fleste.

Kristian Valen – Geir som eiendomsmegler