Hvordan sikre at man kjøper riktige bildeler


Hva kan vi gjøre for å være sikre på at vi får de rette delene når vi kjøper bildeler på nett? Om man ikke sjekker godt nok, kan man få en del overraskelser når delene dukker opp i posten.

Bildeler på nett

Store penger å tjene ved bildelkjøp på nett

Erfaringen man har fått er at det kan være store penger å tjene ved bildelkjøp på nett. Erfaringsinformasjon fra hobbymekanikere som kjøper delene på nett er at det er mange penger å spare, spesielt på deler som er eksepsjonelt dyre i norske butikker. Man får nå tak i de fleste delene fra nettbutikker som har større kundemasse, og dermed kan overleve med lavere marginer, og mange selger deler som produseres på spec i lavkostland og dermed blir billigere enn de norske delene. Men for å spare penger på denne typen delekjøp, er det viktig at man sjekker nøye at man får den delen man faktisk vil ha.

Nøye oppfølging for å unngå overraskelser

Måten å sikre at man får det man trenger av deler er nøye oppfølging for å unngå overraskelser. Mange som kjøper mye deler på nett bruker telefonen flittig for å sikre at delene faktisk er de de forventer. Ved å sjekke nøye med de rette personene hos leverandører, sikrer de at de får det de skal ha. Det koster litt i telefonkostnader og i tid, men det spares inn ved færre frustrasjoner når delene mottas og mindre behov for returer. De som følger opp bestillingene nøye blir mer fornøyde kunder da de får det de trenger for å få reparert bilen.

Det kan være store penger å spare på kjøp av bildeler på nett, men det kan også bli en del frustrasjoner på veien om man ikke følger godt med og sikrer at man får tilsendt de delene man faktisk ber om.