Gode tips til deg som vil starte egen bedrift


Det å være sin egen sjef gjennom sin egen bedrift er noe mange nordmenn drømmer om. Og dette er noe stadig flere prøver på, samtidig som også stadig flere mislykkes i forsøket. Første halvdel av 2014 var det over 2500 bedrifter som gikk konkurs og måtte stenge dørene – og det bare i løpet av et halvt år! En stor del av disse bedriftene er i form av selvstendige næringsdrivende, slik at du som ønsker å starte eget firma nødvendigvis ikke har statistikken på din side.

Men på andre siden igjen så er det svært mange som lykkes med å starte egen bedrift. Det gjelder bare å være godt forberedt på det som kommer, noe vi forhåpentligvis klarer å få deg gjennom disse tipsene.

Forberedelser og teori

Hvis man ønsker å starte en egen bedrift, så har man sannsynligvis noe man ønsker å drive med. Det første man gjør er derfor å lage en forretningsplan, der man oppsummerer bedriftens plan og målsetninger, samtidig som man gjør en vurdering av hvordan markedet er for dette produktet eller denne tjenesten. Et av de aller beste tipsene fra suksessfulle gründere, er at man driver med noe som man elsker å gjøre. Hvis man klarer å kombinere hobby og arbeid, så er sjansene for å lykkes med egen bedrift langt større.

Videre så bør man sette seg inn i det teoretiske. Og med det mener vi det lovverket og de normene som finnes rundt det å drive egen bedrift. Mange vil for eksempel synes det er vanskelig å sette seg inn i regelverket rundt skatt og moms, og det er mange som opplever sjokkregninger fra skattekontoret på grunn av at de ikke har forstått dette riktig. Det samme gjelder for regnskapet – bruk god tid på å sette deg inn i dette, eller få noen profesjonelle til å hjelpe deg. I oppstartsfasen vil sistnevnte være meget gunstig for de aller fleste som starter egen bedrift.

Hvilken selskapsform du velger vil også kunne være avgjørende for om du lykkes, men i bunn og grunn er det de produktene eller tjenestene du selger som vil stå for inntekten. Derfor bør man alltid ha fokus på kunden, og på å skape et skikkelig produkt. Samtidig er det mange som spytter inn egne sparepenger i prosjektet, og følgelig har man mer enn bare ansikt å tape dersom man ikke lykkes. Hvis man sliter med privatøkonomien, så vil det være ekstremt lurt å velge et AS som selskapsform slik at man ikke blander privat økonomi med bedriftens økonomi.

Gründer

Skattefradrag, moms og arbeidsvaner

Når man driver bedrift og etter hvert passerer grensen for merverdiavgift (i skrivende stund 50 000 kroner), så vil man ha rett til å få tilbakebetalt merverdiavgiften – eller «momsen» som den populært kalles – på alle kjøp som er relatert til bedriften. Du kan også få tilbakebetalt enkelte utgifter du hadde før du havnet over den nevne grensen. Det er viktig å følge opp dette når man starter egen bedrift, for her er det helt klart mye penger å spare i oppstartsfasen.

I tillegg får man skattefradrag på alle utgifter man har som kan relateres til bedriften. Få derfor med deg alle kvitteringer når regnskapet skal føres. I tillegg finnes det mange spesielle skattefradrag for enkeltmannsforetak, som vi anbefaler at man setter seg inn i. Til sist så vil også arbeidsvanene dine være avgjørende for om du lykkes med egen bedrift eller ei. De som har vært vante med sine faste arbeidsoppgaver under en sjef, vil kunne slite med å få til en effektiv og systematisk jobbing. Her gjelder det bare å ta kontroll over seg selv!