Flere nordmenn frykter for økonomien


Fallende oljepriser gir frykt for privatøkonomien. Er din økonomi i faresonen?

Synkende oljepriser påvirker norsk økonomi på en rekke punkter og øker bekymringer for privatøkonomien. En undersøkelse foretatt av Respons viser at 19 % av de spurte tror at økonomien deres blir dårligere til neste år. Seks av ti tror at norsk økonomi vil forverres i 2016. I fjorårets undersøkelse mente 23 % at de kom til å få bedre økonomi i 2015. Dette er en markant endring, og gir uttrykk for usikkerhet i jobben, og frykt for fall i boligpriser.

Det er de fallende oljepriser, som gir utslag i bekymringer for privatøkonomien, sammen med den lavere sysselsetting i næringer relatert til oljebransjen. Dermed er pessimismen også større i fylker og byer, hvor store deler av næringslivet er tett knyttet til oljebransjen. I Rogaland er folk mest pessimistiske, der merker man allerede konsekvenser av lavere oljepriser.

okonomi

Frykt for økonomien gir lavere forbruk

Den økte jobbusikkerheten har gitt utslag på forbruket allerede på slutten av 2015. Flere sparer opp pengene sine, men dette går ut over nærings- og handelsliv. Det anbefales likevel ikke å ta opp forbrukslån på dagen og bruke penger over evner. Den enkelte forbruker bør ha et forbruk, som er bra og nyttig for en selv. Setter man sin egen økonomi over styr med tanke på å sikre samfunnsøkonomien, er ikke dette noen hjelp. Samfunnsøkonomisk sett er det best hvis den enkelte forbruker klarer å betjene lånene sine, og bruker penger innenfor et fornuftig budsjett[B1]. Da støtter man næringslivet, og medvirker til et sikkert bankvesen.

Ikke grunn til overdreven frykt

En oppsparing, eller økonomisk buffer, kan være bra å ha innlagt i budsjettet, men bør ikke å gå utover vanlig forbruk, slik at man sparer unødig mye, så det går utover livskvaliteten. Jobbusikkerheten er ikke markant større i bransjer, som ikke er knyttet til oljebransjen. Om lavere sysselsetting sprer seg til resten av arbeidsmarkedet, avhenger av hvor langt ned oljeprisen går, og hvor lenge den holder seg på et lavt nivå. Først da kan det få konsekvenser med fallende BNP, lavere reallønn og mindre kjøpekraft, og større usikkerhet på jobbmarkedet. Les mer om oljeprisenes utsikter her.

Kilder: aftenposten, p4, nettavisen.no