Oppstart og markedsføring


Starte firma

Å starte en bedrift er en utfordring i seg selv og når det kommer til markedsføring må man vurdere forskjellige strategier. En bedrift er naturligvis avhengig av kunder, og det er akkurat hvordan man skal skaffe til veie kundene som kan være den aller største utfordringen.

Ettersom man nå har fått senket egenkapitalkravet i aksjeselskap fra 100.000 kroner til 30.000 kroner har det blitt enklere å etablere AS, og nå kan man sågar søke om forbrukslån på dagen som man bruker til å finansiere en slik etablering med. Denne delen av oppstarten har blitt enklere, men fortsatt er det mer som gjenstår.

Mange bedrifter baserer sin drift gjennom internett, og da sier det seg selv at man må ha svært velfungerende nettsider. At nettsider fungerer bra innebærer flere ting, men relevanse i forhold til innhold, brukervennlighet, design og funksjonalitet er blant de viktigste faktorene.

Spesielt dette med relevans er sentralt ettersom det ikke nytter å komme høyt i Google for et søkeresultat som ikke har noen sammenheng med det du faktisk selger. Google er en kraftfull markedsføringskanal og lykkes man her har man gode fremtidsutsikter.

Å forholde seg til søkemotorer er noe man er nødt til, spesielt i de tilfellene hvor man skal tjene pengene over internett i en eller annen form. Nettbutikker og lignende foretak er derfor nødt til å ha hjemmesider som passer til alle plattformer, og det innebærer at designet må være responsivt.

At en nettside er responsiv betyr at den tilpasser seg PC-skjermen, mobiltelefonen og nettbrettet automatisk. Som bruker får man da en mye bedre opplevelse av nettsidene, og dette er man nødt å ta hensyn til. Har man ikke slike sider vil man faktisk risikere å bli sendt langt tilbake i søkemotorene, så dette må man ta på alvor.

Folk bruker i dag veldig mye tid på mobilene sine og hvis man ikke er oppdatert der vil man ikke komme langt. Tenk nøye over hvordan nettsidene og din bedrift skal fungere sammen, og du har da kommet langt på vei i din markedsføring.